About

Pages

Sri Krishana Ashtottara Sata Namaavali in Bengali

Sri Krishana Ashtottara Sata Namaavali – Bengali Lyrics (Text)

Sri Krishana Ashtottara Sata Namaavali – Bengali Script

ওং কৃষ্ণায় নমঃ
ওং কমলনাথায় নমঃ
ওং বাসুদেবায় নমঃ
ওং সনাতনায় নমঃ
ওং বসুদেবাত্মজায় নমঃ
ওং পুণ্য়ায় নমঃ
ওং লীলামানুষ বিগ্রহায় নমঃ
ওং শ্রীবত্স কৌস্তুভধরায় নমঃ
ওং য়শোদাবত্সলায় নমঃ
ওং হরিয়ে নমঃ || 1০ ||
ওং চতুর্ভুজাত্ত চক্রাসিগদা নমঃ
ওং সংখাংবুজা য়ুদায়ুজায় নমঃ
ওং দেবাকীনংদনায় নমঃ
ওং শ্রীশায় নমঃ
ওং নংদগোপ প্রিয়াত্মজায় নমঃ
ওং য়মুনাবেগা সংহারিণে নমঃ
ওং বলভদ্র প্রিয়নুজায় নমঃ
ওং পূতনাজীবিত হরায় নমঃ
ওং শকটাসুর ভংজনায় নমঃ
ওং নংদব্রজ জনানংদিনে নমঃ || 2০ ||
ওং সচ্চিদানংদ বিগ্রহায় নমঃ
ওং নবনীত বিলিপ্তাংগায় নমঃ
ওং নবনীত নটনায় নমঃ
ওং মুচুকুংদ প্রসাদকায় নমঃ
ওং ষোডশস্ত্রী সহস্রেশায় নমঃ
ওং ত্রিভংগিনে নমঃ
ওং মধুরাকৃতয়ে নমঃ
ওং শুকবাগ মৃতাব্দীংদবে নমঃ
ওং গোবিংদায় নমঃ
ওং য়োগিনাং পতয়ে নমঃ || 3০ ||
ওং বত্সবাটি চরায় নমঃ
ওং অনংতায় নমঃ
ওং দেনুকাসুরভংজনায় নমঃ
ওং তৃণী কৃত তৃণা বর্তায় নমঃ
ওং য়মলার্জুন ভংজনায় নমঃ
ওং উত্তলোত্তাল ভেত্রে নমঃ
ওং তমাল শ্য়ামলাকৃতিয়ে নমঃ
ওং গোপগোপীশ্বরায় নমঃ
ওং য়োগিনে নমঃ
ওং কোটিসূর্য় সমপ্রভায় নমঃ || 4০ ||
ওং ইলাপতয়ে নমঃ
ওং পরংজ্য়োতিষে নমঃ
ওং য়াদবেংদ্রায় নমঃ
ওং য়দূদ্বহায় নমঃ
ওং বনমালিনে নমঃ
ওং পীতবাসনে নমঃ
ওং পারিজাতপহারকায় নমঃ
ওং গোবর্ধনাচ লোদ্দর্ত্রে নমঃ
ওং গোপালায় নমঃ
ওং সর্বপালকায় নমঃ || 5০ ||
ওং অজায় নমঃ
ওং নিরংজনায় নমঃ
ওং কামজনকায় নমঃ
ওং কংজলোচনায় নমঃ
ওং মধুঘ্নে নমঃ
ওং মধুরানাথায় নমঃ
ওং দ্বারকানায়কায় নমঃ
ওং বলিনে নমঃ
ওং বৃংদাবনাংত সংচারিণে নমঃ
ওং তুলসীদাম ভূষনায় নমঃ || 6০ ||
ওং শমংতক মণের্হর্ত্রে নমঃ
ওং নরনারয়ণাত্মকায় নমঃ
ওং কুজ্জ কৃষ্ণাংবরধরায় নমঃ
ওং মায়িনে নমঃ
ওং পরমপুরুষায় নমঃ
ওং মুষ্টিকাসুর চাণূর নমঃ
ওং মল্লয়ুদ্দ বিশারদায় নমঃ
ওং সংসারবৈরিণে নমঃ
ওং কংসারয়ে নমঃ
ওং মুরারয়ে নমঃ || 7০ ||
ওং নারাকাংতকায় নমঃ
ওং অনাদি ব্রহ্মচারিণে নমঃ
ওং কৃষ্ণাব্য়সন কর্শকায় নমঃ
ওং শিশুপালশিচ্চেত্রে নমঃ
ওং দুর্য়োধনকুলাংতকায় নমঃ
ওং বিদুরাক্রূর বরদায় নমঃ
ওং বিশ্বরূপপ্রদর্শকায় নমঃ
ওং সত্য়বাচে নমঃ
ওং সত্য় সংকল্পায় নমঃ
ওং সত্য়ভামারতায় নমঃ || 8০ ||
ওং জয়িনে নমঃ
ওং সুভদ্রা পূর্বজায় নমঃ
ওং বিষ্ণবে নমঃ
ওং ভীষ্মমুক্তি প্রদায়কায় নমঃ
ওং জগদ্গুরবে নমঃ
ওং জগন্নাথায় নমঃ
ওং বেণুনাদ বিশারদায় নমঃ
ওং বৃষভাসুর বিদ্বংসিনে নমঃ
ওং বাণাসুর করাংতকৃতে নমঃ
ওং য়ুধিষ্টির প্রতিষ্টাত্রে নমঃ || 9০ ||
ওং বর্হিবর্হাবতংসকায় নমঃ
ওং পার্ধসারধিয়ে নমঃ
ওং অব্য়ক্তায় নমঃ
ওং গীতামৃত মহোধদিয়ে নমঃ
ওং কালীয় ফণিমাণিক্য় রংজিত
শ্রী পদাংবুজায় নমঃ
ওং দামোদরায় নমঃ
ওং য়জ্নভোক্র্তে নমঃ
ওং দানবেংদ্র বিনাশকায় নমঃ
ওং নারায়ণায় নমঃ
ওং পরব্রহ্মণে নমঃ || 1০০ ||
ওং পন্নগাশন বাহনায় নমঃ
ওং জলক্রীডা সমাসক্ত নমঃ
ওং গোপীবস্ত্রাপহারাকায় নমঃ
ওং পুণ্য়শ্লোকায় নমঃ
ওং তীর্ধকৃতে নমঃ
ওং বেদবেদ্য়ায় নমঃ
ওং দয়ানিধয়ে নমঃ
ওং সর্বতীর্ধাত্মকায় নমঃ
ওং সর্বগ্রহ রুপিণে নমঃ
ওং পরাত্পরায় নমঃ || 1০8 ||

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.