About

Pages

Anantha Padmanabha Swamy Ashtottara Sata Namavali in Sanskrit

Anantha Padmanabha Swamy Ashtottara Sata Namavali – Sanskrit Lyrics (Text)

Anantha Padmanabha Swamy Ashtottara Sata Namavali – Sanskrit Script

ॐ कृष्णाय नमः
ॐ कमलनाथाय नमः
ॐ वासुदॆवाय नमः
ॐ सनातनाय नमः
ॐ वसुदॆवात्मजाय नमः
ॐ पुण्याय नमः
ॐ लीलामानुष विग्रहाय नमः
ॐ वत्स कौस्तुभधराय नमः
ॐ यशॊदावत्सलाय नमः
ॐ हरियॆ नमः ॥ 10 ॥
ॐ चतुर्भुजात्त सक्रासिगदा नमः
ॐ शङ्खाम्बुजायुधायुजा नमः
ॐ दॆवकीनन्दनाय नमः
ॐ श्रीशाय नमः
ॐ नन्दगॊपप्रियात्मजाय नमः
ॐ यमुनावॆद संहारिणॆ नमः
ॐ बलभद्र प्रियानुजाय नमः
ॐ पूतनाजीवित हराय नमः
ॐ शकटासुर भञ्जनाय नमः
ॐ नन्दव्रजजनानन्दिनॆ नमः ॥ 20 ॥
ॐ सच्चिदानन्द विग्रहाय नमः
ॐ नवनीत विलिप्ताङ्गाय नमः
ॐ अनघाय नमः
ॐ नवनीतहराय नमः
ॐ मुचुकुन्द प्रसादकाय नमः
ॐ षॊडशस्त्री सहस्रॆशाय नमः
ॐ त्रिभङ्गिनॆ नमः
ॐ मधुराक्रुतयॆ नमः
ॐ शुकवागमृताब्दीन्दवॆ नमः ॥ 30 ॥
ॐ गॊविन्दाय नमः
ॐ यॊगिनाम्पतयॆ नमः
ॐ वत्सवाटिचराय नमः
ॐ अनन्तय नमः
ॐ धॆनुकासुर भञ्जनाय नमः
ॐ तृणीकृत तृणावर्ताय नमः
ॐ यमलार्जुन भञ्जनाय नमः
ॐ उत्तलॊत्तालभॆत्रॆ नमः
ॐ तमालश्यामला कृतियॆ नमः
ॐ गॊपगॊपीश्वराय नमः
ॐ यॊगिनॆ नमः
ॐ कॊटिसूर्य समप्रभाय नमः ॥ 40 ॥
ॐ इलापतयॆ नमः
ॐ परञ्ज्यॊतिषॆ नमः
ॐ यादवॆन्द्राय नमः
ॐ यदूद्वहाय नमः
ॐ वनमालिनॆ नमः
ॐ पीतवसनॆ नमः
ॐ पारिजातापहरकाय नमः
ॐ गॊवर्थनाच लॊद्दर्त्रॆ नमः
ॐ गॊपालाय नमः
ॐ सर्वपालकाय नमः ॥ 50 ॥
ॐ अजाय नमः
ॐ निरञ्जनाय नमः
ॐ कामजनकाय नमः
ॐ कञ्जलॊचनाय नमः
ॐ मधुघ्नॆ नमः
ॐ मधुरानाथाय नमः
ॐ द्वारकानायकाय नमः
ॐ बलिनॆ नमः
ॐ बृन्दावनान्त सञ्चारिणॆ नमः ॥ 60 ॥
तुलसीदामभूषनाय नमः
ॐ शमन्तकमणॆर्हर्त्रॆ नमः
ॐ नरनारयणात्मकाय नमः
ॐ कुज्ज कृष्णाम्बरधराय नमः
ॐ मायिनॆ नमः
ॐ परम पुरुषाय नमः
ॐ मुष्टिकासुर चाणूर नमः
ॐ मल्लयुद्दविशारदाय नमः
ॐ संसारवैरिणॆ नमः
ॐ कंसारयॆ नमः
ॐ मुरारयॆ नमः ॥ 70 ॥
ॐ नरकान्तकाय नमः
ॐ क्रिष्णाव्यसन कर्शकाय नमः
ॐ शिशुपालशिर च्चॆत्रॆ नमः
ॐ दुर्यॊदन कुलान्तकाय नमः
ॐ विदुराक्रूरवरदाय नमः
ॐ विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः
ॐ सत्यवाचॆ नमः
ॐ सत्यसङ्कल्पाय नमः
ॐ सत्यभामारताय नमः
ॐ जयिनॆ नमः
ॐ सुभद्रा पूर्वजाय नमः ॥ 80 ॥
ॐ विष्णवॆ नमः
ॐ भीष्ममुक्ति प्रदायकाय नमः
ॐ जगद्गुरवॆ नमः
ॐ जगन्नाथाय नमः
ॐ वॆणुनाद विशारदाय नमः
ॐ वृषभासुर विद्वंसिनॆ नमः
ॐ बाणासुर करान्तकृतॆ नमः
ॐ युधिष्टिर प्रतिष्टात्रॆ नमः
ॐ बर्हिबर्हा वतंसकाय नमः
ॐ पार्धसारदियॆ नमः ॥ 90 ॥
ॐ अव्यक्ताय नमः
ॐ गीतामृत महोधधियॆ नमः
ॐ कालीय फणिमाणिक्यरं नमः
ॐ जित श्रीपदाम्बुजाय नमः
ॐ दामॊदराय नमः
ॐ यज्ञ भॊक्त्रॆ नमः
ॐ दानवॆन्द्र विनाशकाय नमः
ॐ नारायणाय नमः
ॐ परब्रह्मणॆ नमः
ॐ पन्नगाशन वाहनाय नमः ॥ 100 ॥
ॐ जलक्रीडा समासक्त गॊपी
वस्त्रापहर काय नमः
ॐ पुण्य श्लॊकाय नमः
ॐ तीर्ध कृतॆ नमः
ॐ वॆद वॆद्याय नमः
ॐ दयानिधयॆ नमः
ॐ सर्व तीर्धात्मकाय नमः
ॐ सर्वग्र हरूपिणॆ नमः
ॐ ॐ परात्पराय नमः ॥ 108 ॥

श्री अनन्त पद्मनाभ अष्टॊत्तर शतनामावलि सम्पूर्णम्

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.