About

Pages

Venkateswara Prapatti in Gujarati


Venkateswara Prapatti – Gujarati Lyrics (Text)

Venkateswara Prapatti – Gujarati Script

ઈશાનાં જગતો‌உસ્ય વેંકટપતે ર્વિષ્ણોઃ પરાં પ્રેયસીં
તદ્વક્ષઃસ્થલ નિત્યવાસરસિકાં તત-ક્ષાંતિ સંવર્ધિનીમ |
પદ્માલંકૃત પાણિપલ્લવયુગાં પદ્માસનસ્થાં શ્રિયં
વાત્સલ્યાદિ ગુણોજ્જ્વલાં ભગવતીં વંદે જગન્માતરમ ||

શ્રીમન કૃપાજલનિધે કૃતસર્વલોક
સર્વજ્ઞ શક્ત નતવત્સલ સર્વશેષિન |
સ્વામિન સુશીલ સુલ ભાશ્રિત પારિજાત
શ્રીવેંકટેશચરણૌ શરણં પ્રપદ્યે || 2 ||

આનૂપુરાર્ચિત સુજાત સુગંધિ પુષ્પ
સૌરભ્ય સૌરભકરૌ સમસન્નિવેશૌ |
સૌમ્યૌ સદાનુભને‌உપિ નવાનુભાવ્યૌ
શ્રીવેંકટેશ ચરણૌ શરણં પ્રપદ્યે || 3 ||

સદ્યોવિકાસિ સમુદિત્ત્વર સાંદ્રરાગ
સૌરભ્યનિર્ભર સરોરુહ સામ્યવાર્તામ |
સમ્યક્ષુ સાહસપદેષુ વિલેખયંતૌ
શ્રીવેંકટેશ ચરણૌ શરણં પ્રપદ્યે || 4 ||

રેખામય ધ્વજ સુધાકલશાતપત્ર
વજ્રાંકુશાંબુરુહ કલ્પક શંખચક્રૈઃ |
ભવ્યૈરલંકૃતતલૌ પરતત્ત્વ ચિહ્નૈઃ
શ્રીવેંકટેશ ચરણૌ શરણં પ્રપદ્યે || 5 ||

તામ્રોદરદ્યુતિ પરાજિત પદ્મરાગૌ
બાહ્યૈર-મહોભિ રભિભૂત મહેંદ્રનીલૌ |
ઉદ્ય ન્નખાંશુભિ રુદસ્ત શશાંક ભાસૌ
શ્રીવેંકટેશ ચરણૌ શરણં પ્રપદ્યે || 6 ||

સ પ્રેમભીતિ કમલાકર પલ્લવાભ્યાં
સંવાહને‌உપિ સપદિ ક્લમ માધધાનૌ |
કાંતા નવાઙ્માનસ ગોચર સૌકુમાર્યૌ
શ્રીવેંકટેશ ચરણૌ શરણં પ્રપદ્યે || 7 ||

લક્ષ્મી મહી તદનુરૂપ નિજાનુભાવ
નીકાદિ દિવ્ય મહિષી કરપલ્લવાનામ |
આરુણ્ય સંક્રમણતઃ કિલ સાંદ્રરાગૌ
શ્રીવેંકટેશ ચરણૌ શરણં પ્રપદ્યે || 8 ||

નિત્યાનમદ્વિધિ શિવાદિ કિરીટકોટિ
પ્રત્યુપ્ત દીપ્ત નવરત્નમહઃ પ્રરોહૈઃ |
નીરાજનાવિધિ મુદાર મુપાદધાનૌ
શ્રીવેંકટેશ ચરણૌ શરણં પ્રપદ્યે || 9 ||

“વિષ્ણોઃ પદે પરમ” ઇત્યુદિત પ્રશંસૌ
યૌ “મધ્વ ઉત્સ” ઇતિ ભોગ્ય તયા‌உપ્યુપાત્તૌ |
ભૂયસ્તથેતિ તવ પાણિતલ પ્રદિષ્ટૌ
શ્રીવેંકટેશ ચરણૌ શરણં પ્રપદ્યે || 10 ||

પાર્થાય તત-સદૃશ સારધિના ત્વયૈવ
યૌ દર્શિતૌ સ્વચરણૌ શરણં વ્રજેતિ |
ભૂયો‌உપિ મહ્ય મિહ તૌ કરદર્શિતૌ તે
શ્રીવેંકટેશ ચરણૌ શરણં પ્રપદ્યે || 11 ||

મન્મૂર્થ્નિ કાળિયફને વિકટાટવીષુ
શ્રીવેંકટાદ્રિ શિખરે શિરસિ શ્રુતીનામ |
ચિત્તે‌உપ્યનન્ય મનસાં સમમાહિતૌ તે
શ્રીવેંકટેશ ચરણૌ શરણં પ્રપદ્યે || 12 ||

અમ્લાન હૃષ્ય દવનીતલ કીર્ણપુષ્પૌ
શ્રીવેંકટાદ્રિ શિખરાભરણાય-માનૌ |
આનંદિતાખિલ મનો નયનૌ તવૈ તૌ
શ્રીવેંકટેશ ચરણૌ શરણં પ્રપદ્યે || 13 ||

પ્રાયઃ પ્રપન્ન જનતા પ્રથમાવગાહ્યૌ
માતુઃ સ્તનાવિવ શિશો રમૃતાયમાણૌ |
પ્રાપ્તૌ પરસ્પર તુલા મતુલાંતરૌ તે
શ્રીવેંકટેશ ચરણૌ શરણં પ્રપદ્યે || 14 ||

સત્ત્વોત્તરૈઃ સતત સેવ્યપદાંબુજેન
સંસાર તારક દયાર્દ્ર દૃગંચલેન |
સૌમ્યોપયંતૃ મુનિના મમ દર્શિતૌ તે
શ્રીવેંકટેશ ચરણૌ શરણં પ્રપદ્યે || 15 ||

શ્રીશ શ્રિયા ઘટિકયા ત્વદુપાય ભાવે
પ્રાપ્યેત્વયિ સ્વયમુપેય તયા સ્ફુરંત્યા |
નિત્યાશ્રિતાય નિરવદ્ય ગુણાય તુભ્યં
સ્યાં કિંકરો વૃષગિરીશ ન જાતુ મહ્યમ || 16 ||

ઇતિ શ્રીવેંકટેશ પ્રપત્તિઃ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.