About

Pages

Narayana Stotram in Gujarati


Narayana Stotram – Gujarati Lyrics (Text)

Narayana Stotram – Gujarati Script

નારાયણ નારાયણ જય ગોવિંદ હરે ||
નારાયણ નારાયણ જય ગોપાલ હરે ||

કરુણાપારાવાર વરુણાલયગંભીર નારાયણ || 1 ||
ઘનનીરદસંકાશ કૃતકલિકલ્મષનાશન નારાયણ || 2 ||

યમુનાતીરવિહાર ધૃતકૌસ્તુભમણિહાર નારાયણ || 3 ||
પીતાંબરપરિધાન સુરકળ્યાણનિધાન નારાયણ || 4 ||

મંજુલગુંજાભૂષ માયામાનુષવેષ નારાયણ || 5 ||
રાધાધરમધુરસિક રજનીકરકુલતિલક નારાયણ || 6 ||

મુરળીગાનવિનોદ વેદસ્તુતભૂપાદ નારાયણ || 7 ||
બર્હિનિબર્હાપીડ નટનાટકફણિક્રીડ નારાયણ || 8 ||

વારિજભૂષાભરણ રાજીવરુક્મિણીરમણ નારાયણ || 9 ||
જલરુહદળનિભનેત્ર જગદારંભકસૂત્ર નારાયણ || 10 ||

પાતકરજનીસંહાર કરુણાલય મામુદ્ધર નારાયણ || 11 ||
અઘ બકહયકંસારે કેશવ કૃષ્ણ મુરારે નારાયણ || 12 ||

હાટકનિભપીતાંબર અભયં કુરુ મે માવર નારાયણ || 13 ||
દશરથરાજકુમાર દાનવમદસંહાર નારાયણ || 14 ||

ગોવર્ધનગિરિ રમણ ગોપીમાનસહરણ નારાયણ || 15 ||
સરયુતીરવિહાર સજ્જન‌ઋષિમંદાર નારાયણ || 16 ||

વિશ્વામિત્રમખત્ર વિવિધવરાનુચરિત્ર નારાયણ || 17 ||
ધ્વજવજ્રાંકુશપાદ ધરણીસુતસહમોદ નારાયણ || 18 ||

જનકસુતાપ્રતિપાલ જય જય સંસ્મૃતિલીલ નારાયણ || 19 ||
દશરથવાગ્ધૃતિભાર દંડક વનસંચાર નારાયણ || 20 ||

મુષ્ટિકચાણૂરસંહાર મુનિમાનસવિહાર નારાયણ || 21 ||
વાલિવિનિગ્રહશૌર્ય વરસુગ્રીવહિતાર્ય નારાયણ || 22 ||

માં મુરળીકર ધીવર પાલય પાલય શ્રીધર નારાયણ || 23 ||
જલનિધિ બંધન ધીર રાવણકંઠવિદાર નારાયણ || 24 ||

તાટકમર્દન રામ નટગુણવિવિધ સુરામ નારાયણ || 25 ||
ગૌતમપત્નીપૂજન કરુણાઘનાવલોકન નારાયણ || 26 ||

સંભ્રમસીતાહાર સાકેતપુરવિહાર નારાયણ || 27 ||
અચલોદ્ધૃતચંચત્કર ભક્તાનુગ્રહતત્પર નારાયણ || 28 ||

નૈગમગાનવિનોદ રક્ષિત સુપ્રહ્લાદ નારાયણ || 29 ||
ભારત યતવરશંકર નામામૃતમખિલાંતર નારાયણ || 30 ||

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.