About

Pages

Anantha Padmanabha Swamy Ashtottara Sata Namavali in Gujarati

Anantha Padmanabha Swamy Ashtottara Sata Namavali – Gujarati Lyrics (Text)

Anantha Padmanabha Swamy Ashtottara Sata Namavali – Gujarati Script

ઓં કૃષ્ણાય નમઃ
ઓં કમલનાથાય નમઃ
ઓં વાસુદેવાય નમઃ
ઓં સનાતનાય નમઃ
ઓં વસુદેવાત્મજાય નમઃ
ઓં પુણ્યાય નમઃ
ઓં લીલામાનુષ વિગ્રહાય નમઃ
ઓં વત્સ કૌસ્તુભધરાય નમઃ
ઓં યશોદાવત્સલાય નમઃ
ઓં હરિયે નમઃ || 10 ||
ઓં ચતુર્ભુજાત્ત સક્રાસિગદા નમઃ
ઓં શંખાંબુજાયુધાયુજા નમઃ
ઓં દેવકીનંદનાય નમઃ
ઓં શ્રીશાય નમઃ
ઓં નંદગોપપ્રિયાત્મજાય નમઃ
ઓં યમુનાવેદ સંહારિણે નમઃ
ઓં બલભદ્ર પ્રિયાનુજાય નમઃ
ઓં પૂતનાજીવિત હરાય નમઃ
ઓં શકટાસુર ભંજનાય નમઃ
ઓં નંદવ્રજજનાનંદિને નમઃ || 20 ||
ઓં સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહાય નમઃ
ઓં નવનીત વિલિપ્તાંગાય નમઃ
ઓં અનઘાય નમઃ
ઓં નવનીતહરાય નમઃ
ઓં મુચુકુંદ પ્રસાદકાય નમઃ
ઓં ષોડશસ્ત્રી સહસ્રેશાય નમઃ
ઓં ત્રિભંગિને નમઃ
ઓં મધુરાક્રુતયે નમઃ
ઓં શુકવાગમૃતાબ્દીંદવે નમઃ || 30 ||
ઓં ગોવિંદાય નમઃ
ઓં યોગિનાંપતયે નમઃ
ઓં વત્સવાટિચરાય નમઃ
ઓં અનંતય નમઃ
ઓં ધેનુકાસુર ભંજનાય નમઃ
ઓં તૃણીકૃત તૃણાવર્તાય નમઃ
ઓં યમળાર્જુન ભંજનાય નમઃ
ઓં ઉત્તલોત્તાલભેત્રે નમઃ
ઓં તમાલશ્યામલા કૃતિયે નમઃ
ઓં ગોપગોપીશ્વરાય નમઃ
ઓં યોગિને નમઃ
ઓં કોટિસૂર્ય સમપ્રભાય નમઃ || 40 ||
ઓં ઇલાપતયે નમઃ
ઓં પરંજ્યોતિષે નમઃ
ઓં યાદવેંદ્રાય નમઃ
ઓં યદૂદ્વહાય નમઃ
ઓં વનમાલિને નમઃ
ઓં પીતવસને નમઃ
ઓં પારિજાતાપહરકાય નમઃ
ઓં ગોવર્થનાચ લોદ્દર્ત્રે નમઃ
ઓં ગોપાલાય નમઃ
ઓં સર્વપાલકાય નમઃ || 50 ||
ઓં અજાય નમઃ
ઓં નિરંજનાય નમઃ
ઓં કામજનકાય નમઃ
ઓં કંજલોચનાય નમઃ
ઓં મધુઘ્ને નમઃ
ઓં મધુરાનાથાય નમઃ
ઓં દ્વારકાનાયકાય નમઃ
ઓં બલિને નમઃ
ઓં બૃંદાવનાંત સંચારિણે નમઃ || 60 ||
તુલસીદામભૂષનાય નમઃ
ઓં શમંતકમણેર્હર્ત્રે નમઃ
ઓં નરનારયણાત્મકાય નમઃ
ઓં કુજ્જ કૃષ્ણાંબરધરાય નમઃ
ઓં માયિને નમઃ
ઓં પરમ પુરુષાય નમઃ
ઓં મુષ્ટિકાસુર ચાણૂર નમઃ
ઓં મલ્લયુદ્દવિશારદાય નમઃ
ઓં સંસારવૈરિણે નમઃ
ઓં કંસારયે નમઃ
ઓં મુરારયે નમઃ || 70 ||
ઓં નરકાંતકાય નમઃ
ઓં ક્રિષ્ણાવ્યસન કર્શકાય નમઃ
ઓં શિશુપાલશિર ચ્ચેત્રે નમઃ
ઓં દુર્યોદન કુલાંતકાય નમઃ
ઓં વિદુરાક્રૂરવરદાય નમઃ
ઓં વિશ્વરૂપપ્રદર્શકાય નમઃ
ઓં સત્યવાચે નમઃ
ઓં સત્યસંકલ્પાય નમઃ
ઓં સત્યભામારતાય નમઃ
ઓં જયિને નમઃ
ઓં સુભદ્રા પૂર્વજાય નમઃ || 80 ||
ઓં વિષ્ણવે નમઃ
ઓં ભીષ્મમુક્તિ પ્રદાયકાય નમઃ
ઓં જગદ્ગુરવે નમઃ
ઓં જગન્નાથાય નમઃ
ઓં વેણુનાદ વિશારદાય નમઃ
ઓં વૃષભાસુર વિદ્વંસિને નમઃ
ઓં બાણાસુર કરાંતકૃતે નમઃ
ઓં યુધિષ્ટિર પ્રતિષ્ટાત્રે નમઃ
ઓં બર્હિબર્હા વતંસકાય નમઃ
ઓં પાર્ધસારદિયે નમઃ || 90 ||
ઓં અવ્યક્તાય નમઃ
ઓં ગીતામૃત મહોધધિયે નમઃ
ઓં કાળીય ફણિમાણિક્યરં નમઃ
ઓં જિત શ્રીપદાંબુજાય નમઃ
ઓં દામોદરાય નમઃ
ઓં યજ્ઞ ભોક્ત્રે નમઃ
ઓં દાનવેંદ્ર વિનાશકાય નમઃ
ઓં નારાયણાય નમઃ
ઓં પરબ્રહ્મણે નમઃ
ઓં પન્નગાશન વાહનાય નમઃ || 100 ||
ઓં જલક્રીડા સમાસક્ત ગોપી
વસ્ત્રાપહર કાય નમઃ
ઓં પુણ્ય શ્લોકાય નમઃ
ઓં તીર્ધ કૃતે નમઃ
ઓં વેદ વેદ્યાય નમઃ
ઓં દયાનિધયે નમઃ
ઓં સર્વ તીર્ધાત્મકાય નમઃ
ઓં સર્વગ્ર હરૂપિણે નમઃ
ઓં ઓં પરાત્પરાય નમઃ || 108 ||

શ્રી અનંત પદ્મનાભ અષ્ટોત્તર શતનામાવળિ સંપૂર્ણમ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.