About

Pages

Sri Rama Ashtottara Sata Namaavali in Gujarati

Sri Rama Ashtottara Sata Namaavali – Gujarati Lyrics (Text)

Sri Rama Ashtottara Sata Namaavali – Gujarati Script

ઓં શ્રીરામાય નમઃ
ઓં રામભદ્રાય નમઃ
ઓં રામચંદ્રાય નમઃ
ઓં શાશ્વતાય નમઃ
ઓં રાજીવલોચનાય નમઃ
ઓં શ્રીમતે નમઃ
ઓં રાજેંદ્રાય નમઃ
ઓં રઘુપુંગવાય નમઃ
ઓં જાનકિવલ્લભાય નમઃ
ઓં જૈત્રાય નમઃ || 10 ||
ઓં જિતામિત્રાય નમઃ
ઓં જનાર્ધનાય નમઃ
ઓં વિશ્વામિત્રપ્રિયાય નમઃ
ઓં દાંતય નમઃ
ઓં શરનત્રાણ તત્સરાય નમઃ
ઓં વાલિપ્રમદનાય નમઃ
ઓં વંગ્મિને નમઃ
ઓં સત્યવાચે નમઃ
ઓં સત્યવિક્રમાય નમઃ
ઓં સત્યવ્રતાય નમઃ || 20 ||
ઓં વ્રતધરાય નમઃ
ઓં સદાહનુમદાશ્રિતાય નમઃ
ઓં કોસલેયાય નમઃ
ઓં ખરધ્વસિને નમઃ
ઓં વિરાધવધપંદિતાય નમઃ
ઓં વિભિ ષ ણપરિત્રાણાય નમઃ
ઓં હરકોદંડ ખંડ નાય નમઃ
ઓં સપ્તતાળ પ્રભેત્યૈ નમઃ
ઓં દશગ્રીવશિરોહરાય નમઃ
ઓં જામદગ્ન્યમહાધર્પદળનાય નમઃ || 30 ||
ઓં તાતકાંતકાય નમઃ
ઓં વેદાંત સારાય નમઃ
ઓં વેદાત્મને નમઃ
ઓં ભવરોગાસ્યભે ષજાય નમઃ
ઓં ત્રિમૂર્ત યે નમઃ
ઓં ત્રિગુણાત્મકાય નમઃ
ઓં ત્રિલોકાત્મને નમઃ || 40 ||
ઓં ત્રિલોકરક્ષકાય નમઃ
ઓં ધન્વિને નમઃ
ઓં દંડ કારણ્યવર્તનાય નમઃ
ઓં અહલ્યાશાપશમનાય નમઃ
ઓં પિતૃ ભક્તાય નમઃ
ઓં વરપ્રદાય નમઃ
ઓં જિતેઓદ્રિ યાય નમઃ
ઓં જિતક્રોથાય નમઃ
ઓં જિત મિત્રાય નમઃ
ઓં જગદ્ગુરવે નમઃ || 50||
ઓં વૃક્ષવાનરસંઘાતે નમઃ
ઓં ચિત્રકુટસમાશ્રયે નમઃ
ઓં જયંત ત્રાણવર દાય નમઃ
ઓં સુમિત્રાપુત્ર સેવિતાય નમઃ
ઓં સર્વદેવાદ દેવાય નમઃ
ઓં મૃત વાનરજીવનાય નમઃ
ઓં માયામારી ચહંત્રે નમઃ
ઓં મહાદેવાય નમઃ
ઓં મહાભુજાય નમઃ
ઓં સર્વદે વસ્તુતાય નમઃ || 60 ||
ઓં સૌમ્યાય નમઃ
ઓં બ્રહ્મણ્યાય નમઃ
ઓં મુનિસંસ્તુતાય નમઃ
ઓં મહાયોગિને નમઃ
ઓં મહોદરાય નમઃ
ઓં સુગ્રીવે પ્સિત રાજ્યદાય નમઃ
ઓં સર્વ પુણ્યાદેક ફલિને નમઃ
ઓં સ્મ્રુત સ્સર્વોઘનાશનાય નમઃ
ઓં આદિ પુરુષાય નમઃ
ઓં પરમપુરુષાય નમઃ
ઓં મહા પુરુષાય નમઃ || 70 ||
ઓં પુણ્યોદ યાય નમઃ
ઓં દયાસારાય નમઃ
ઓં પુરુષોત્તમાય નમઃ
ઓં સ્મિતવક્ત્ત્રાય નમઃ
ઓં અમિત ભાષિણે નમઃ
ઓં પૂર્વભાષિણે નમઃ
ઓં રાઘવાય નમઃ
ઓં અનંત ગુણ ગંભીરાય નમઃ
ઓં ધીરોદાત્ત ગુણોત્તમાય નમઃ || 80 ||
ઓં માયામાનુષચારિત્રાય નમઃ
ઓં મહાદેવાદિ પૂજિતાય નમઃ
ઓં સેતુકૃતે નમઃ
ઓં જિતવારાશિયે નમઃ
ઓં સર્વ તીર્દ મયાય નમઃ
ઓં હરયે નમઃ
ઓં શ્યામાંગાય નમઃ
ઓં સુંદ રાય નમઃ
ઓં શૂરાય નમઃ
ઓં પીત વાસને નમઃ || 90 ||
ઓં ધનુર્ધ રાય નમઃ
ઓં સર્વયજ્ઞાધીપાય નમઃ
ઓં યજ્વિને નમઃ
ઓં જરામરણ વર્ણ તાય નમઃ
ઓં વિભેષણપ્રતિષ્ટાત્રે નમઃ
ઓં સર્વાવગુનવર્ણ તાય નમઃ
ઓં પરમાત્મને નમઃ
ઓં પરસ્મૈ બ્રહ્મણે નમઃ
ઓં સચિદાનંદાય નમઃ
ઓં પરસ્મૈજ્યોતિ ષે નમઃ || 100 ||
ઓં પરસ્મૈ ધામ્ને નમઃ
ઓં પરાકાશાય નમઃ
ઓં પરાત્સરાય નમઃ
ઓં પરેશાય નમઃ
ઓં પારાય નમઃ
ઓં સર્વદે વત્મકાય નમઃ
ઓં પરસ્મૈ નમઃ || 108 ||

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.