About

Pages

Narayana Stotram in Bengali


Narayana Stotram – Bengali Lyrics (Text)

Narayana Stotram – Bengali Script

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিংদ হরে ||
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ||

করুণাপারাবার বরুণালয়গংভীর নারায়ণ || 1 ||
ঘননীরদসংকাশ কৃতকলিকল্মষনাশন নারায়ণ || 2 ||

য়মুনাতীরবিহার ধৃতকৌস্তুভমণিহার নারায়ণ || 3 ||
পীতাংবরপরিধান সুরকল্য়াণনিধান নারায়ণ || 4 ||

মংজুলগুংজাভূষ মায়ামানুষবেষ নারায়ণ || 5 ||
রাধাধরমধুরসিক রজনীকরকুলতিলক নারায়ণ || 6 ||

মুরলীগানবিনোদ বেদস্তুতভূপাদ নারায়ণ || 7 ||
বর্হিনিবর্হাপীড নটনাটকফণিক্রীড নারায়ণ || 8 ||

বারিজভূষাভরণ রাজীবরুক্মিণীরমণ নারায়ণ || 9 ||
জলরুহদলনিভনেত্র জগদারংভকসূত্র নারায়ণ || 1০ ||

পাতকরজনীসংহার করুণালয় মামুদ্ধর নারায়ণ || 11 ||
অঘ বকহয়কংসারে কেশব কৃষ্ণ মুরারে নারায়ণ || 12 ||

হাটকনিভপীতাংবর অভয়ং কুরু মে মাবর নারায়ণ || 13 ||
দশরথরাজকুমার দানবমদসংহার নারায়ণ || 14 ||

গোবর্ধনগিরি রমণ গোপীমানসহরণ নারায়ণ || 15 ||
সরয়ুতীরবিহার সজ্জন‌ঋষিমংদার নারায়ণ || 16 ||

বিশ্বামিত্রমখত্র বিবিধবরানুচরিত্র নারায়ণ || 17 ||
ধ্বজবজ্রাংকুশপাদ ধরণীসুতসহমোদ নারায়ণ || 18 ||

জনকসুতাপ্রতিপাল জয় জয় সংস্মৃতিলীল নারায়ণ || 19 ||
দশরথবাগ্ধৃতিভার দংডক বনসংচার নারায়ণ || 2০ ||

মুষ্টিকচাণূরসংহার মুনিমানসবিহার নারায়ণ || 21 ||
বালিবিনিগ্রহশৌর্য় বরসুগ্রীবহিতার্য় নারায়ণ || 22 ||

মাং মুরলীকর ধীবর পালয় পালয় শ্রীধর নারায়ণ || 23 ||
জলনিধি বংধন ধীর রাবণকংঠবিদার নারায়ণ || 24 ||

তাটকমর্দন রাম নটগুণবিবিধ সুরাম নারায়ণ || 25 ||
গৌতমপত্নীপূজন করুণাঘনাবলোকন নারায়ণ || 26 ||

সংভ্রমসীতাহার সাকেতপুরবিহার নারায়ণ || 27 ||
অচলোদ্ধৃতচংচত্কর ভক্তানুগ্রহতত্পর নারায়ণ || 28 ||

নৈগমগানবিনোদ রক্ষিত সুপ্রহ্লাদ নারায়ণ || 29 ||
ভারত য়তবরশংকর নামামৃতমখিলাংতর নারায়ণ || 3০ ||

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.