About

Pages

Lakshmi Nrusimha Karavalamba Stotram in Gujarati

Lakshmi Nrusimha Karavalamba Stotram – Gujarati Lyrics (Text)

Lakshmi Nrusimha Karavalamba Stotram – Gujarati Script

શ્રીમત્પયોનિધિનિકેતન ચક્રપાણે ભોગીંદ્રભોગમણિરાજિત પુણ્યમૂર્તે |
યોગીશ શાશ્વત શરણ્ય ભવાબ્ધિપોત લક્ષ્મીનૃસિંહ મમ દેહિ કરાવલંબમ || 1 ||

બ્રહ્મેંદ્રરુદ્રમરુદર્કકિરીટકોટિ સંઘટ્ટિતાંઘ્રિકમલામલકાંતિકાંત |
લક્ષ્મીલસત્કુચસરોરુહરાજહંસ લક્ષ્મીનૃસિંહ મમ દેહિ કરાવલંબમ || 2 ||

સંસારદાવદહનાકરભીકરોરુ-જ્વાલાવળીભિરતિદગ્ધતનૂરુહસ્ય |
ત્વત્પાદપદ્મસરસીરુહમાગતસ્ય લક્ષ્મીનૃસિંહ મમ દેહિ કરાવલંબમ || 3 ||

સંસારજાલપતિતતસ્ય જગન્નિવાસ સર્વેંદ્રિયાર્થ બડિશાગ્ર ઝષોપમસ્ય |
પ્રોત્કંપિત પ્રચુરતાલુક મસ્તકસ્ય લક્ષ્મીનૃસિંહ મમ દેહિ કરાવલંબમ || 4 ||

સંસારકૂમપતિઘોરમગાધમૂલં સંપ્રાપ્ય દુઃખશતસર્પસમાકુલસ્ય |
દીનસ્ય દેવ કૃપયા પદમાગતસ્ય લક્ષ્મીનૃસિંહ મમ દેહિ કરાવલંબમ || 5 ||

સંસારભીકરકરીંદ્રકરાભિઘાત નિષ્પીડ્યમાનવપુષઃ સકલાર્તિનાશ |
પ્રાણપ્રયાણભવભીતિસમાકુલસ્ય લક્ષ્મીનૃસિંહ મમ દેહિ કરાવલંબમ || 6 ||

સંસારસર્પવિષદિગ્ધમહોગ્રતીવ્ર દંષ્ટ્રાગ્રકોટિપરિદષ્ટવિનષ્ટમૂર્તેઃ |
નાગારિવાહન સુધાબ્ધિનિવાસ શૌરે લક્ષ્મીનૃસિંહ મમ દેહિ કરાવલંબમ || 7 ||

સંસારવૃક્ષબીજમનંતકર્મ-શાખાયુતં કરણપત્રમનંગપુષ્પમ |
આરુહ્ય દુઃખફલિતઃ ચકિતઃ દયાળો લક્ષ્મીનૃસિંહ મમ દેહિ કરાવલંબમ || 8 ||

સંસારસાગરવિશાલકરાળકાળ નક્રગ્રહગ્રસિતનિગ્રહવિગ્રહસ્ય |
વ્યગ્રસ્ય રાગનિચયોર્મિનિપીડિતસ્ય લક્ષ્મીનૃસિંહ મમ દેહિ કરાવલંબમ || 9 ||

સંસારસાગરનિમજ્જનમુહ્યમાનં દીનં વિલોકય વિભો કરુણાનિધે મામ |
પ્રહ્લાદખેદપરિહારપરાવતાર લક્ષ્મીનૃસિંહ મમ દેહિ કરાવલંબમ || 10 ||

સંસારઘોરગહને ચરતો મુરારે મારોગ્રભીકરમૃગપ્રચુરાર્દિતસ્ય |
આર્તસ્ય મત્સરનિદાઘસુદુઃખિતસ્ય લક્ષ્મીનૃસિંહ મમ દેહિ કરાવલંબમ || 11 ||

બદ્ધ્વા ગલે યમભટા બહુ તર્જયંત કર્ષંતિ યત્ર ભવપાશશતૈર્યુતં મામ |
એકાકિનં પરવશં ચકિતં દયાળો લક્ષ્મીનૃસિંહ મમ દેહિ કરાવલંબમ || 12 ||

લક્ષ્મીપતે કમલનાભ સુરેશ વિષ્ણો યજ્ઞેશ યજ્ઞ મધુસૂદન વિશ્વરૂપ |
બ્રહ્મણ્ય કેશવ જનાર્દન વાસુદેવ લક્ષ્મીનૃસિંહ મમ દેહિ કરાવલંબમ || 13 ||

એકેન ચક્રમપરેણ કરેણ શંખ-મન્યેન સિંધુતનયામવલંબ્ય તિષ્ઠન |
વામેતરેણ વરદાભયપદ્મચિહ્નં લક્ષ્મીનૃસિંહ મમ દેહિ કરાવલંબમ || 14 ||

અંધસ્ય મે હૃતવિવેકમહાધનસ્ય ચોરૈર્મહાબલિભિરિંદ્રિયનામધેયૈઃ |
મોહાંધકારકુહરે વિનિપાતિતસ્ય લક્ષ્મીનૃસિંહ મમ દેહિ કરાવલંબમ || 15 ||

પ્રહ્લાદનારદપરાશરપુંડરીક-વ્યાસાદિભાગવતપુંગવહૃન્નિવાસ |
ભક્તાનુરક્તપરિપાલનપારિજાત લક્ષ્મીનૃસિંહ મમ દેહિ કરાવલંબમ || 16 ||

લક્ષ્મીનૃસિંહચરણાબ્જમધુવ્રતેન સ્તોત્રં કૃતં શુભકરં ભુવિ શંકરેણ |
યે તત્પઠંતિ મનુજા હરિભક્તિયુક્તા-સ્તે યાંતિ તત્પદસરોજમખંડરૂપમ || 17 ||

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.